Valors i projectes

Els projectes del CEF Can Mir tenen com a objectiu fer accessible la pràctica esportiva a tothom. Entenem l’esport com un generador de valors i una eina de inclusió i pedagògica.

Qualsevol nen, jove o adult, amb independència de la seva capacitat econòmica, la seva diversitat física o intel·lectual, el seu gènere, la seva provinença, o les seves habilitats esportives, té dret a gaudir de l’activitat esportiva sense cap límit ni barrera.

CEF Can Mir

En línia

CEF Can Mir

Hola. 👋

Aquest és el What'sApp del Club Escola de Futbol Can Mir. Com podem ajudar-te?

13:10