Instal·lacions Esportives

Avantprojecte de la Zona Esportiva Municipal Can Mir

Després de molts anys reivindicant unes instal·lacions esportives homologades i de qualitat, al mes de novembre de 2018 l’Alcaldessa, Ana Mª Martínez, i el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Rubí, Anna Mª Martínez i Juan López respectivament, comuniquen a la nostra entitat que s’iniciaran els treballs per redactar el projecte de millora de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir, projecte executiu que hauria d’estar finalitzat durant el mes de maig de 2019.

A la primera reunió que mantenim l’entitat i l’Ajuntament, presentem una proposta molt bàsica dels espais i elements, així com una memòria justificativa, del que hauria de contenir el projecte; entenent que aquest equipament ha de suposar un salt qualitatiu per el nostre barri i també per a la nostra ciutat, donades les mancances que pateix Rubí pel que fa els equipaments esportius.

També, i per donar compliment al compromís de l’Alcaldessa del mes d’octubre de 2018, vàrem presentar el projecte d’Aula Educativa i sala polivalent, que hauria de materialitzar-se en un període breu de temps, i que excepte els materials constructius, no tindrà cap cost en quan a la edificació, ja que la faran empreses constructores de familiars vinculats al Club amb la supervisió de l’Ajuntament de Rubí.

Esperem que els compromisos i terminis acabin de materialitzar-se, ja que per el nostre Club és vital la millora de les instal·lacions, per a dignificar les condicions de la pràctica esportiva, i donat l’augment d’esportistes que està tenint l’entitat i les expectatives de creixement a curt i mig termini.

Informació addicional

27.11.2020

El 27 de novembre el Govern Municipal de l’Ajuntament de Rubí va presentar la proposta de Pressupost per l’exercici 2021. Dins aquesta proposta es recull una partida d’inversions de 400.000 euros per redactar el projecte executiu per a la millora de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir.

Per a la nostra entitat aquest és un primer pas, importantíssim, per fer realitat un projecte que reivindiquem des de fa més de 5 anys i que va molt més enllà de l’àmbit esportiu i del barri de Can Mir. La proposta inicial d’aquest projecte va ser redactada pel CEF Can Mir, a requeriment de l’Ajuntament de Rubí, al gener de 2018 i contempla un seguit d’equipaments de caràcter esportiu, social i d’esbarjo a un espai de 22.500 metres quadrats que es troba ubicat entre els carrers Aiguafreda, Albiol, Camí del Racó i l’avinguda de Can Mir.

Concretament, la nostra proposta contemplava la construcció d’un camp de futbol 11 i d’un pavelló poliesportiu, per resoldre les mancances d’aquests equipaments a la nostra ciutat (segons l’estudi de la Diputació de Barcelona de 2016)6 pistes de pàdel, un rocòdrom, 2 camps de petanca, un espai de ping-pong, una zona d’aparells gimnàstics per a la gent gran, un parc infantil, una zona verda i un aparcament.

A partir d’aquesta proposta, l’Ajuntament ens ha comunicat que té previst incloure un centre cívic que donaria cabuda a les entitats i a activitats socials i de lleure per a totes les urbanitzacions, una Oficina d’Atenció al Ciutadà que permetria fer alguns tràmits sense desplaçar-se al centre de la ciutat, i s’està estudiant també la dotació d’un espai destinat a la Policia Local.

14.07.2021

14.10.2021

#CEFCanMir #Ajuntament de Rubi 2021
#CEFCanMir #Ajuntament de Rubi 2021

2.01.2022