Instal·lacions Esportives

Instal·lacions Esportives

Projecte Instal·lacions Esportives

Plànol ZEM Can Mir
Plànol ZEM Can Mir

Després de molts anys reivindicant unes instal·lacions esportives homologades i de qualitat, al mes de novembre de 2018 l’Alcaldessa, Ana Mª Martínez, i el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Rubí, Anna Mª Martínez i Juan López respectivament, comuniquen a la nostra entitat que s’iniciaran els treballs per redactar el projecte de millora de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir, projecte executiu que hauria d’estar finalitzat durant el mes de maig de 2019.

 

A la primera reunió que mantenim l’entitat i l’Ajuntament, presentem una proposta molt bàsica dels espais i elements, així com una memòria justificativa, del que hauria de contenir el projecte; entenent que aquest equipament ha de suposar un salt qualitatiu per el nostre barri i també per a la nostra ciutat, donades les mancances que pateix Rubí pel que fa els equipaments esportius.

 

També, i per donar compliment al compromís de l’Alcaldessa del mes d’octubre de 2018, vàrem presentar el projecte d’Aula Educativa i sala polivalent, que hauria de materialitzar-se en un període breu de temps, i que excepte els materials constructius, no tindrà cap cost en quan a la edificació, ja que la faran empreses constructores de familiars vinculats al Club amb la supervisió de l’Ajuntament de Rubí.

 

Esperem que els compromisos i terminis acabin de materialitzar-se, ja que per el nostre Club és vital la millora de les instal·lacions, per a dignificar les condicions de la pràctica esportiva, i donat l’augment d’esportistes que està tenint l’entitat i les expectatives de creixement a curt i mig termini.

Informació addicional