Creixement saludable

El “Pla de Creixement Saludable” va ser aprovat per la Directiva del Club el 8 de gener de 2018. A banda del seu contingut, el Pla suposa la incorporació a l’Equip Tècnic de la persona responsable de la seva aplicació i seguiment.

 

La finalitat del “Pla de Creixement Saludable” és:

  • Garantir la presència del responsable de salut del CEF Can Mir durant la realització de l’activitat esportiva (partits i entrenaments) en funció del calendari establert.
  • El control semestral de paràmetres de salut i condicions físiques dels jugadores (talla, pes, IMC i glucosa).
  • La realització de tasques bàsiques de rehabilitació (massatges terapèutics i descarregues musculars).
  • El seguiment i gestió de les baixes i altes en els equips federats i escolars.
  • L’assessorament a les famílies en hàbits saludables (nutrició e higiene).
  • La realització de cursos de contingut nutricional a les famílies.
  • La realització de xerrades amb els jugadors per tal que coneguin el seu cos, els escalfaments i estiraments necessaris abans i després de la pràctica esportiva (en coordinació amb l’Equip Tècnic).
  • El control i gestió del material de salut, tant a la farmaciola central com a les mòbils.
  • La realització de cursos de formació a l’Equipo Tècnic en l’ús del DEA.

 

Per tal que el Pla es pugui aplicar de manera personalitzada, és necessari que els pares i mares dels jugadors/es autoritzin al Club per que es facin els controls semestrals i aquests puguin ser atesos al Club en primera instància. Aquesta autorització tindrà consideració de permanent fins que els jugadors abandonin l’entitat o que els pares y mares comuniquin formalment que desitgen donar de baixa al jugador d’aquesta prestació.

 

En cas d’existir alguna alteració o que el tractament puntual hagi de ser realitzat per personal especialitzat es traslladarà la informació a la família, derivant el cas al centre sanitari de referència.

 

La informació sobre les dades sanitàries i de caràcter personal del jugadors/es estan subjectes a la Llei de Protecció de Dades, a la que està sotmesa l’entitat i que consta al registre realitzat formalment pel CEF Can Mir.

A continuació pots descarregar l'autorització en PDF del Pla de Creixement Saludable:

CEF Can Mir

En línia

CEF Can Mir

Hola. 👋

Aquest és el What'sApp del Club Escola de Futbol Can Mir. Com podem ajudar-te?

12:53