Educació en valors

Els valors que transmetem als nostres esportistes son els següents:

- L’esportivitat.

- El respecte mutu.

- La companyonia.

- L’esforç.

- L’autonomia personal.

- L’autocontrol i la gestió de la frustració.

- La tolerància.

- La cura del material i les instal·lacions.

- El treball en equip.

- La pedagogia.

- La inclusió.

- La solidaritat.

- La participació.

Les 14 regles de Johan Cruyff

Les 14 regles de Johan Cruyff
Les 14 regles de Johan Cruyff
 1. Esperit de grup
 2. Responsabilitat
 3. Respecte
 4. Integració
 5. Iniciativa
 6. Dirigir
 7. Personalitat
 8. Participació social
 9. Tècnica
 10. Tàctica
 11. Desenvolupament
 12. Aprenentatge
 13. Jugar junts
 14. Creativitat