Educació en valors

Els valors que transmetem als nostres esportistes son els següents:

- L’esportivitat.

- El respecte mutu.

- La companyonia.

- L’esforç.

- L’autonomia personal.

- L’autocontrol i la gestió de la frustració.

- La tolerància.

- La cura del material i les instal·lacions.

- El treball en equip.

- La pedagogia.

- La inclusió.

- La solidaritat.

- La participació.

Sessió pedagògica amb l’equip Aleví

Sessió pedagògica amb l’equip Aleví

Prèviament a l’entrenament, els nens de l’equip Aleví van celebrar una sessió pedagògica per millorar encara més les relacions personals i l’ambient al vestuari.
En aquesta sessió van intercanviar opinions de manera grupal sobre les coses que els hi agradaven o no dels seus companys, van compartir experiències personals, van valorar la manera de com resoldre els conflictes i trobar solucions davant qualsevol problema.
A l’entrenament, celebrat amb posterioritat, es van notar els efectes de la sessió a l’hora de compartir el sentit col·lectiu i grupal, i resoldre situacions puntuals amb empatia i actitud positiva.