Filosofia

#FutbolPerATothom

#FutbolPerATothom
#FutbolPerATothom

La filosofia del Club Escola de Futbol Can Mir té un profund caràcter social que sustenta cadascuna de les accions i projectes que duem a terme com a entitat. Els valors i drets fonamentals, el civisme, l’esportivitat, l’educació, la inclusió, la integració i la cooperació impregnen, entre altres, la nostra manera de fer i de ser. Defugim de les actituds individualistes, competitives, insolidàries i irrespectuoses: no pretenem ensenyar a ser cracks als nostres esportistes, si no persones responsables, respectuoses, conscients i arrelades social i col·lectivament. Els eixos sobre els quals actuem son els següents:

 

- El foment del civisme i les accions de caràcter social, educatives, de lleure, de salut, de col·laboració, d’inclusió i d’integració.

- Un funcionament democràtic, transparent i participatiu.

- Unes relacions institucionals amb les administracions públiques de col·laboració, de coresponsabilitat, i de reivindicació si s’escau.

- La cooperació amb el teixit social i econòmic de la ciutat, la comarca i el país, que permeti impulsar i donar dimensió als projectes de l’entitat.

- El desplegament de la nostra acció mitjançant projectes fonamentats i la col·laboració amb entitats i especialistes en cadascuna de les matèries.

- La complementarietat de la nostra acció educativa amb la que realitzen les famílies i les escoles on participen els nostres esportistes.

- El reforç dels hàbits saludables i del coneixement del propi cos, mitjançant accions de sensibilització i establiment de pautes amb els esportistes i les seves famílies.

- La implicació amb el nostre entorn, el nostre món i les seves realitats, secundant campanyes i realitzant accions de solidaritat i de cooperació internacional.

- La formació continuada dels nostres recursos humans i l’establiment de criteris de funcionament que ens permeti el creixement i millora col·lectiva i personal.

- Una organització interna eficaç i eficient al servei dels esportistes i les seves famílies.

- Una gestió econòmica responsable, equilibrada, austera, transparent i fiscalitzada, on les situacions concretes de les famílies no suposin un obstacle per a la pràctica esportiva.

- Una gestió de les instal·lacions que faciliti l’òptima pràctica esportiva i social, així com la reivindicació continuada davant les administracions per gaudir d’espais dignes i homologats.

- El foment de l’ús equitatiu dels equipaments de caràcter públic i concretament el de la Zona Esportiva de Can Mir, per tal que pugui convertir-se en seu d’entitats de la ciutat amb dificultat d’accés a espais per a realitzar les seves activitats.

- Una comunicació interna i externa veraç, útil, difusora dels nostres projectes i facilitadora de la participació i la interrelació; aprofitant el nous mitjans que permet la tecnologia.

 

Tothom som conscients del pes i la rellevància que té el futbol en la nostra societat i en aquests temps. Al CEF Can Mir considerem que la pràctica esportiva, i concretament la del futbol, pot aprofitar aquesta força per a millorar la nostra societat i per transmetre valors que ho facin possible i efectiu. Aquesta és la nostra missió.

Si voleu saber en què consisteix el Projecte Esportiu i Social 2017-2021 del Club Escola de Futbol Can Mir podeu descarregar el PDF al següent enllaç.

CEF Can Mir

En línia

CEF Can Mir

Hola. 👋

Aquest és el What'sApp del Club Escola de Futbol Can Mir. Com podem ajudar-te?

07:08