Història

El Club Escola de Futbol Can Mir, dels inicis fins a l'actualitat

El Club Escola de Futbol Can Mir va néixer formalment l’1 d’agost de 1996, ja que anteriorment estava vinculat a l’Associació de Veïns de Can Mir i participava a les festes i les trobades que s’organitzaven al barri.

Al voltant d’en José Martínez, “el mister”, entrenador amb una llarga experiència en el món del futbol, es van agrupar molts nens i nenes del barri que tenien entre 5 i 10 anys, i uns pares i mares que amb entusiasme volien tirar endavant aquesta escola de futbol. Comença en aquests moments els 22 anys d’existència de la nostra entitat.

A partir del mes de setembre de 1996 s’inscriu l’únic equip existent al Club, el prebenjamí, al Consell d’Esports del Vallès Occidental de Terrassa, per participar a les competicions que s’organitzaven. Com que no teníem instal·lacions, els partits que jugàvem a casa ho fèiem al camp del CJ 25 de setembre de Rubí. A mesura que els nens anaven creixent, i amb les incorporacions de nous jugadors, es van crear els equips benjamí i aleví del Club.

L’existència del Club ha tingut les mateixes dificultats que les urbanitzacions a les quals pertanyen la majoria de jugadors que han passat per les nostres plantilles: l’abandonament per part dels diferents ajuntaments al llarg del temps.

Entre l’any 2006 i 2007, i després de lluitar i insistir molt, es fa un esforç per comptar amb unes instal·lacions municipals al carrer Alforja, amb la dotació bàsica i elemental, però que amb l’esforç de voluntaris es va adequar a les nostres necessitats. Malgrat la precarietat de les instal·lacions, aquesta va ser la nostra casa fins 2015, i en la que hem vist créixer tants nens i nenes en els nostres equips.

Posteriorment l’any 2010, i amb el fons FEOSL de l’Estat, l’Ajuntament decideix destinar una inversió de més de 200.000 euros al que han de ser les noves instal·lacions esportives a les urbanitzacions, i que es troben al Camí del Racó 1-9, davant la Masia de Can Mir. Una vegada més, l’Ajuntament de l’època llença els diners en una actuació que es fa d’esquenes als veïns i les entitats compromeses i que queda en estat d’abandonament entre 2010 i 2014.

L’any 2013 la nostra entitat, més l’Asociación Deportiva Castellnou i el Castellnou Futbol Sala, signen un acord de col·laboració per reivindicar per les urbanitzacions unes instal·lacions socials, esportives i d’esbarjo com es mereixen els veïns de la zona, i compartir en un futur aquests espais.

Durant 2015 s’inicia la construcció dels vestuaris i s’adquireix el compromís de la que seria alcaldessa de Rubí a partir de juny, Ana Maria Martínez, de que les urbanitzacions comptaríem amb unes instal·lacions dignes, i pel que respecta a la nostra entitat, disposaríem d’un camp de futbol onze i de gespa que permetés realitzar les nostres activitats en condicions optimes.

Des del trasllat a les noves instal·lacions, el Club comença una nova etapa de canvis, de noves incorporacions i de nous projectes que orientarien el que havia de ser el nou Club Escola de Futbol Can Mir - Rubí.

A partir de febrer de 2017 una nova Directiva es fa càrrec de l’entitat i  comença a construir el nou projecte que ara s’està desenvolupant, on el futbol formatiu, la vessant educativa, la salut, la inclusió, el respecte a la diversitat i la cooperació internacional, van consolidant el nou projecte del Club Escola de Futbol Can Mir - Rubí.

La col·laboració amb altres entitats de la ciutat i del país, la intensificació de les relacions institucionals, la incorporació de tècnics i especialistes de tot tipus, l’increment del número de categories i d’equips, la incorporació progressiva de jugadors dels diferents barris de Rubí i d’altres ciutats, la posada en marxa dels equips de diversitat funcional de Rubí i Sarrià (Barcelona), o el projecte de col·laboració internacional amb Bouloukounda (Senegal), son mostres d’aquesta nova etapa en la que l’entitat comença a ser referent a la ciutat i més enllà.

Durant el mes de novembre de 2018, l’Ajuntament de Rubí comunica a la nostra entitat que s’inicien els treballs per redactar el projecte de millora de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir, que suposarà un salt qualitatiu per el nostre barri, la nostra entitat i també per a la nostra ciutat.

Aquesta és la nostra història, la trajectòria del que va néixer com a un club familiar i de barri pel que han passat més de 900 nens i nenes al llarg de 22 anys i que vol fer-se gran, no només quantitativament, si no també qualitativament.

2019

El CEF Can Mir és una entitat esportiva que forma nens i nenes en futbol i en valors des de 1996.

La nostra vocació és social, pedagògica i inclusiva.

Més que la competitivitat ens importa l’esportivitat, el respecte, la companyonia i el treball en equip.

Escola de futbol base. Treballem per conjugar l’esport amb l’educació, la igualtat, la diversitat, la solidaritat, la inclusió i la cooperació.