CEF Can Mir Notícies

Projecte de millora de les instal·lacions municipals de Can Mir

06/12/2020
Comunicació

El passat 27 de novembre el Govern Municipal de l’Ajuntament de Rubí va presentar la proposta de Pressupost per l’exercici 2021.

Projecte de millora de les instal·lacions municipals de Can Mir

Projecte de millora de les instal·lacions municipals de Can Mir
Projecte de millora de les instal·lacions municipals de Can Mir

El passat 27 de novembre el Govern Municipal de l’Ajuntament de Rubí va presentar la proposta de Pressupost per l’exercici 2021. Dins aquesta proposta es recull una partida d’inversions de 400.000 euros per redactar el projecte executiu per a la millora de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal de Can Mir.

Per a la nostra entitat aquest és un primer pas, importantíssim, per fer realitat un projecte que reivindiquem des de fa més de 5 anys i que va molt més enllà de l’àmbit esportiu i del barri de Can Mir. La proposta inicial d’aquest projecte va ser redactada pel CEF Can Mir, a requeriment de l’Ajuntament de Rubí, al gener de 2018 i contempla un seguit d’equipaments de caràcter esportiu, social i d’esbarjo a un espai de 22.500 metres quadrats que es troba ubicat entre els carrers Aiguafreda, Albiol, Camí del Racó i l’avinguda de Can Mir.

Concretament, la nostra proposta contemplava la construcció d’un camp de futbol 11 i d’un pavelló poliesportiu, per resoldre les mancances d’aquests equipaments a la nostra ciutat (segons l’estudi de la Diputació de Barcelona de 2016); 6 pistes de pàdel, un rocòdrom, 2 camps de petanca, un espai de ping-pong, una zona d’aparells gimnàstics per a la gent gran, un parc infantil, una zona verda i un aparcament.

A partir d’aquesta proposta, l’Ajuntament ens ha comunicat que té previst incloure un centre cívic que donaria cabuda a les entitats i a activitats socials i de lleure per a totes les urbanitzacions, una Oficina d’Atenció al Ciutadà que permetria fer alguns tràmits sense desplaçar-se al centre de la ciutat, i s’està estudiant també la dotació d’un espai destinat a la Policia Local.

Aquestes incorporacions a la proposta realitzada per la nostra entitat el converteixen en un potent projecte de ciutat, que va més enllà dels aspectes multiesportius i situaran aquest espai neuràlgic en un referent per a tots els veïns de les diverses urbanitzacions i de la ciutat; també un espai públic que donarà resposta a les moltes demandes i necessitats de la zona.

Encara queda molt camí per recórrer. Aquest és el primer pas per a convertir un somni en realitat. Actualment ja està redactat i en revisió el projecte bàsic, que es convertirà amb aquesta inversió en projecte executiu, que s’haurà d’executar per fases durant els propers anys i que estem convençuts serà l’orgull i gaudiran els ciutadans que viuen a les urbanitzacions del nord-oest de la ciutat.

Com a veïns, som molt conscients que les urbanitzacions necessiten una posada al dia pel que fa els serveis essencials que les equiparin amb la resta de la ciutat. Aquest projecte és complementari i no incompatible amb aquestes necessitats.

Com entitat implicada amb el seu entorn, creiem ineludible que les millores també se situïn en diferents àmbits; els serveis bàsics: el manteniment ordinari de la via pública i dels espais verds, la neteja i la recollida de residus, la seguretat, el transport públic, l’enllumenat, l’asfaltat, o el combat de les plagues (mosquit tigre, vespa asiàtica o porcs senglars), entre altres; així com la millora estructural: els serveis dels operadors privats –el subministrament elèctric, l’abastiment d’aigua, les comunicacions via telefonia i dades-, la senyalització i la mobilitat, la prevenció d’incendis, o las campanyes de sensibilització que afavoreixin el civisme i la convivència, per posar alguns exemples.

També creiem indispensable, i d’aquí parteix la nostra proposta, comptar amb equipaments que proveeixin d’altres serveis ciutadans adreçats als nens, als joves, a la gent gran, a les famílies i a les entitats de la zona (l’esport, l’oci, l’esbarjo, les activitat cíviques i socials, comptar amb espais polivalents per a reunions, trobades, esdeveniments culturals, la formació, o per facilitar la relació ciutadana amb l’administració municipal) que ens igualin amb el conjunt de la ciutat en estàndards de qualitat.

En tots aquests aspectes, ens posem a disposició de les diferents entitats per a treballar conjuntament, raonablement i seriosament per millorar progressivament l’estat de les nostres urbanitzacions.

Pel Club Escola de Futbol Can Mir aquesta noticia desitjada i esperada des de fa molt de temps ens anima a continuar treballant de valent per fer-lo realitat el més aviat possible, sempre tenint en compte la complexitat que suposa un projecte d’aquesta envergadura. També demostra que l’aportació de propostes constructives i solvents, de millora de l’espai públic i de la qualitat de vida de les persones, i amb molta paciència i tenacitat, acaben obrint-se pas i convertint-se en realitat.

 

 

 

 

 

Notícies publicades a altres mitjans: