CEF Can Mir Notícies

MANIFEST A favor de l’acolliment, la convivència i els drets de les persones

20/05/2019

MANIFEST de les entitats rubinenques Club Escola de Futbol Can Mir, l’Associació No límits contra el càncer infantil, i l’Associació Riu Roig, davant la situació d’emergència social que fa necessària l’acollida a la nostra ciutat de menors no acompanyats.

 

 

 

 

Les entitats rubinenques Club Escola de Futbol Can Mir, l’Associació No límits contra el càncer infantil, i l’Associació Riu Roig, davant la situació d’emergència social que fa necessària l’acollida a la nostra ciutat de menors no acompanyats, manifestem el següent:

 

1.- Que Rubí sempre ha estat una ciutat acollidora de persones vingudes d’altres comunitats i d’altres països, i ha demostrat un clar compromís social per dignificar les condicions de vida i afavorir convivència.

 

2.- Que les entitats que signem aquest manifest treballem des de fa temps, i des de diferents àmbits, per la solidaritat, el respecte mutu, la convivència, la diversitat, la inclusió, la justícia social, la cooperació, i en defensa dels drets fonamentals que son inherents a qualsevol persona, per sobre de la condició social, econòmica, funcional o de provinença.

 

3.- Que considerem imprescindible treballar per l’acollida d’aquelles persones que han hagut de deixar els seus països somiant un futur millor i una vida digna; fugint de situacions de conflicte bèl·lic, persecució per les seves idees, manca de mitjans bàsics de subsistència o explotació, i sense l’acompanyament de les seves famílies. Com a societat tenim l’obligació de garantir els drets humans i defensar els drets dels menors, i especialment de les persones més vulnerables, por sobre de qualsevol altra consideració.

 

4.- Que instem a les diferents Administracions a que estableixin els models integrals necessaris per fer front a aquesta situació d’emergència, la coordinació dels diferents agents i entre les diferents institucions, el dimensionament amb els ratis i els recursos que calguin per fer efectiva la tasca dels professionals; l’atenció socioeducativa, l’orientació laboral, el gaudi de l’oci i el temps lliure, i s’estableixen les eines comunitàries que afavoreixin la inclusió i la convivència. També és fonamental fer un esforç informatiu, pedagògic i de sensibilització amb els veïns acollidors que esvaeixin els prejudicis i les pors producte de la desinformació.

 

5.- Que les nostres entitats volem aportar, des de l’altruisme, els nostres voluntaris i els nostres modestos recursos, per tal que els joves puguin realitzar activitats esportives i socials que afavoreixin l’arrelament o l’estada, i la participació a la nostra comunitat en peu d’igualtat amb la resta de ciutadans i ciutadanes.

 

6.- Que fem una crida a les entitats de la ciutat per tal que s’impliquin en aquesta tasca i creem espais de trobada i treball en xarxa. També perquè participin a les iniciatives a favor de l’acolliment com la que tindrà lloc el proper dijous 23 de maig a les 19h a la plaça de l’Estació dels FGC.

 

 

Rubí, 20 de maig de 2019

 

Podeu posar-vos en contacte amb les entitats:

 

 Club Escola de Futbol Can Mir

Xavier Mas

cefcanmir@cefcanmir.org

www.cefcanmir.org

 

Associació No límits contra el càncer infantil

Juan José Cordo

info@nolimitscontraelcancer.com

www.nolimitscontraelcancer.com

 

Associació Riu Roig

Fina Navarro

riuroig@hotmail.com

 

 

MANIFEST A favor de l’acolliment, la convivència i els drets de les persones en PDF

CEF Can Mir

En línia

CEF Can Mir

Hola. 👋

Aquest és el What'sApp del Club Escola de Futbol Can Mir. Com podem ajudar-te?

12:20