CEF Can Mir Comunicació

Comunicació

Aquí, els periodistes obtindran resposta a les seves preguntes sobre les activitats que es desenvolupen al Club.

Aquest apartat està pensat especialment pels professionals del periodisme i la comunicació.

 

Podeu adreçar les consultes per escrit a:

 

Comunicació

comunicacio@cefcanmir.org

Telèfon: 937445262

Rosa López Grau

Comunicació

rlopez@cefcanmir.org

Mòbil:  617092915

Telèfon: 937445262