CEF Can Mir Actualitat

28 de juny. Dia Internacional de l'orgull LGTB + 2022

27/06/2022
Comunicació

El Dia Internacional de l'Orgull LGBT i altres variants, és un dia no oficial que es celebra a tot el món cada 28 de juny per reafirmar el sentiment d'orgull sobre les identitats i orientacions sexuals i de gènere tradicionalment marginades i reprimides,

28 de juny. Dia Internacional de l'orgull LGTB +

#CEFCanMir Dia Internacional de l'orgull LGTB + 2022
#CEFCanMir Dia Internacional de l'orgull LGTB + 2022