CEF Can Mir Actualitat

24 gener. Dia Internacional de l'educació 2023

23/01/2023
Comunicació

L'educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva.
L'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener Dia Internacional de l'Educació,

24 de gener. Dia Internacional de l'educació 2023

#CEFCanMir 24 de gener Dia Internacional de l'educació
#CEFCanMir 24 de gener Dia Internacional de l'educació