CEF Can Mir Actualitat

24 de gener. Dia Internacional de l'Educació

21/01/2021
Comunicació

El desembre de l'any 2018 les Nacions Unides aprovaven la resolució per la qual es proclamava el Dia Internacional de l'Educació.

24 de gener. Dia Internacional de l'Educació

#CEFCanMir 24 de gener.Dia Internacional de l'Educació
#CEFCanMir 24 de gener.Dia Internacional de l'Educació

258 milions de nens i nenes al món sense escolaritzar.

617 milions no saben llegir ni tenen coneixements matemàtics.

57 milions no asisteixen a classe als països en desenvolupament.

4 milions de nens refugiats no poden assistir a l'escola.

L 'Àfrica Subsahariana té el rècord de nens sense escolaritzar.

Els conflictes i guerres impedeixen que els nens vagin a l'escola.

 

L'educació és un dret humà fonamental.

CEF Can Mir

En línia

CEF Can Mir

Hola. 👋

Aquest és el What'sApp del Club Escola de Futbol Can Mir. Com podem ajudar-te?

00:10