CEF Can Mir Actualitat

2 de maig. Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar

02/05/2023
Comunicació

2 de maig. Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar #AquiProuBullying

#AquiProuBullying

#CEFCanMir #AquiProuBullying
#CEFCanMir #AquiProuBullying

Protocol Bullying a l'esport

CEF Can Mir

En línia

CEF Can Mir

Hola. 👋

Aquest és el What'sApp del Club Escola de Futbol Can Mir. Com podem ajudar-te?

13:53