CEF Can Mir Actualitat

18 de desembre. DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT 2021

17/12/2021
Comunicació

El 4 de desembre de 2000, l'Assemblea General, tenint en compte el gran i creixent nombre de migrants al món, va proclamar el 18 de desembre Dia Internacional del Migrant (A/RES/55/93).

DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT 2021

#CEFCanMir Dia Internacional del migrant 2021
#CEFCanMir Dia Internacional del migrant 2021